Nederlands | English 
 
 
Skip Navigation Links
HOME
WOLVEN EN LEIDERSCHAP
NIEUWS
CONTACT
LINKS
 
Skip Navigation Links
EFFECTIEF LEREN
UW LEERPARTNER
UW MAATWERK LEEROPLOSSINGEN
DE REM ERAF
UW OPEN LEEROPLOSSINGEN
WERKWIJZE EN PROFESSIONALS
ASSESSMENTS
UW OPLOSSING
UW TOEGEVOEGDE WAARDE
UW VOORDELEN OP EEN RIJ


  WIJSHEID VAN DE WEEK  
 
19 november: Wat gij wilt dat een ander verzwijgt, begin met dat zelf te verzwijgen.
Seneca, Romeins dichter en wijsgeer, ca. 4 v.Chr.-65 na Chr.

U bevindt zich hier:  Skip Navigation LinksHome >> Assessments >> OCA
 

Organizational Culture Assessment (OCA)

Wanneer u de diagnose van uw organisatiecultuur uitvoert, is het verstandig om onder deskundige begeleiding te bepalen wat deze uitkomst betekent voor de vertaalslag van uw strategie naar een gewenst resultaat.

Vul daarom uw adresgegevens in, waarna wij vrijblijvend contact met u opnemen om de resultaten telefonisch en / of mondeling door te nemen. Vervolgens bent u in staat om voor u zelf de gewenste actiestappen te formuleren.

Instructies voor de diagnose van een organisatiecultuur

Het doel van het Organizational Culture Assessment (OCA) is vast te stellen, hoe de organisatie ervoor staat op zes centrale dimensies van een organisatiecultuur. Deze dimensies worden gedetailleerd behandeld. Invulling van het OCA verschaft u een beeld van de wijze waarop uw organisatie functioneert, en van de waarden waardoor ze wordt gekenmerkt. Goede of foute antwoorden bestaan niet, evenmin als een goede of een foute cultuur. Verschillende organisaties zullen waarschijnlijk ook verschillende antwoorden opleveren.

U wordt gevraagd uw organisatie op de zes dimensies een score toe te kennen. Beantwoord voor een zo accuraat mogelijke culturele diagnose de vragen zo nauwkeurig mogelijk. Teneinde te kunnen bepalen om welke organisatie het daarbij gaat, kijkt u naar de organisatie die wordt geleid door uw baas, de strategische bedrijfseenheid waartoe u zelf behoort, of de duidelijk afgebakende organisatie-eenheid waarvan u deel uitmaakt. 

Het OCA bestaat uit zes vragen. Elke vraag bevat vier uitspraken. Verdeel over deze vier uitspraken 100 punten, afhankelijk van de mate waarin elke uitspraak past bij uw eigen organisatie. Ken een groot aantal punten toe aan de uitspraak die het best bij uw organisatie past.

Een voorbeeld: als u meent dat uitspraak A sterk overeenkomt met uw organisatie, de uitspraken B en C daarmee enigszins overeenkomen en uitspraak D nauwelijks, geef dan 55 punten aan A, 20 punten aan B en C elk en 5 punten aan D. Let erop dat het totaal voor elke vraag uitkomt op 100.

Bij de eerste zes vragen staat in de antwoordkolom "Nu" staan. Deze antwoorden betekenen dat u de organisatie beoordeelt zoals ze nu is. De daarop volgende zes vragen hebben een antwoordkolom met "Gewenst" en daarin beoordeelt u uw organisatie, zoals u haar over vijf jaar wilt zien om succesvol te kunnen zijn. De beide zes vragen zijn afgezien van de antwoordkolom identiek.


Het OCA in de huidige situatie

   

1

Dominante kenmerken

Nu  

A De organisatie heeft een zeer persoonlijk karakter. Ze heeft veel weg van een grote familie. De mensen lijken veel met elkaar gemeen te hebben.
B De organisatie is zeer dynamisch en er heerst een echte ondernemingsgeest. De mensen zijn bereid hun nek uit te steken en risico's te nemen.
C De organisatie is sterk resultaatgericht. Het werk af zien te krijgen is de grootste zorg. De mensen zijn erg competitief en gericht op het boeken van resultaten.
D De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen.
 

Totaal

2

Leiding van de organisatie

Nu  

A Leiding van de organisatie gedraagt zich in het algemeen als mentor, faciliteert en stimuleert.
B Leiding van de organisatie spreidt in het algemeen ondernemingslust ten toon, evenals vernieuwingsgezindheid en risicobereidheid.
C Leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van een no-nonsense instelling, agressiviteit en resultaatgerichtheid.
D Leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van coördinerend en organiserend gedrag en maakt de indruk van een soepel draaiende, efficiënte machinerie.
 

Totaal

3

Personeelsmanagement

Nu  

A De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door teamwork, consensus en participatie.
B De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door persoonlijke risicobereidheid, vernieuwing, vrijheid en uniciteit.
C De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door niets ontziende competitie, hoge eisen en prestatiegerichtheid.
D De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door zekerheid omtrent de baan, de voorschriften, voorspelbaarheid en stabiele verhoudingen.
 

Totaal

4

Bindmiddel van de organisatie

Nu  

A Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit loyaliteit en onderling vertrouwen. Betrokkenheid bij de organisatie staat hoog in het vaandel geschreven.
B Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling. De nadruk ligt op het streven in de bedrijfstak voorop te lopen.
C Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit de nadruk op prestaties en het bereiken van doelstellingen. Agressiviteit en winnen zijn gangbare thema's.
D Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit formele regels en beleidsstukken. Instandhouding van een soepel draaiende organisatie is belangrijk.
 

Totaal

5

Strategische accenten

Nu

A De organisatie legt de nadruk op menselijke ontwikkeling. Een grote mate van vertrouwen, openheid en participatie zijn niet weg te denken.
B De organisatie legt de nadruk op het aanboren van nieuwe bronnen en het creëren van nieuwe uitdagingen. Uitproberen van nieuwe dingen en zoeken naar kansen worden gewaardeerd.
C De organisatie legt de nadruk op wedijverend gedrag en prestaties. Het bereiken van ambitieuze doelstellingen en overwinningen in de markt spelen de hoofdrol.
D De organisatie legt de nadruk op behoud van het bestaande en stabiliteit. Efficiëntie, beheersbaarheid en een soepele uitvoering spelen de hoofdrol.
 

Totaal

6

Succescriteria

Nu  

A De organisatie definieert succes op grond van de ontwikkeling van human resources, teamwerk, de betrokkenheid van het personeel en zorg voor de mensen.
B De organisatie definieert succes als kunnen beschikken over zo uniek mogelijke of de nieuwste producten. Ze kan worden beschouwd als innovatief en als toonaangevend wat haar producten betreft.
C De organisatie definieert succes als winnen in de markt en de concurrentie de loef afsteken. Concurrerend marktleiderschap staat centraal.
D De organisatie definieert succes binnen het kader van de efficiëntie. Betrouwbare levering, soepel verlopende processen en goedkope productie zijn van cruciaal belang.
 

Totaal

 

Het OCA in de gewenste situatie

   

1

Dominante kenmerken

Gewenst

A De organisatie heeft een zeer persoonlijk karakter. Ze heeft veel weg van een grote familie. De mensen lijken veel met elkaar gemeen te hebben.
B De organisatie is zeer dynamisch en er heerst een echte ondernemingsgeest. De mensen zijn bereid hun nek uit te steken en risico's te nemen.
C De organisatie is sterk resultaatgericht. Het werk af zien te krijgen is de grootste zorg. De mensen zijn erg competitief en gericht op het boeken van resultaten.
D De organisatie is strak geleid en gestructueerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen.
 

Totaal

2

Leiding van de organisatie

Gewenst

A Leiding van de organisatie gedraagt zich in het algemeen als mentor, faciliteert en stimuleert.
B Leiding van de organisatie spreidt in het algemeen ondernemingslust ten toon, evenals vernieuwingsgezindheid en risicobereidheid.
C Leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van een no-nonsense instelling, agressiviteit en resultaatgerichtheid.
D Leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van coördinerend en organiserend gedrag en maakt de indruk van een soepel draaiende, efficiënte machinerie.
 

Totaal

3

Personeelsmanagement

Gewenst

A De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door teamwork, consensus en participatie.
B De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door persoonlijke risicobereidheid, vernieuwing, vrijheid en uniciteit.
C De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door niets ontziende competitie, hoge eisen en prestatiegerichtheid.
D De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door zekerheid omtrent de baan, de voorschriften, voorspelbaarheid en stabiele verhoudingen.
  Totaal

4

Bindmiddel van de organisatie

Gewenst

A Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit loyaliteit en onderling vertrouwen. Betrokkenheid bij de organisatie staat hoog in het vaandel geschreven.
B Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling. De nadruk ligt op het streven in de bedrijfstak voorop te lopen.
C Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit de nadruk op prestaties en het bereiken van doelstellingen. Agressiviteit en winnen zijn gangbare thema's.
D Bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit formele regels en beleidsstukken. Instandhouding van een soepel draaiende organisatie is belangrijk.
 

Totaal

5

Strategische accenten

Gewenst

A De organisatie legt de nadruk op menselijke ontwikkeling. Een grote mate van vertrouwen, openheid en participatie zijn niet weg te denken.
B De organisatie legt de nadruk op het aanboren van nieuwe bronnen en het creëren van nieuwe uitdagingen. Uitproberen van nieuwe dingen en zoeken naar kansen worden gewaardeerd.
C De organisatie legt de nadruk op wedijverend gedrag en prestaties. Het bereiken van ambitieuze doelstellingen en overwinningen in de markt spelen de hoofdrol.
D De organisatie legt de nadruk op behoud van het bestaande en stabiliteit. Efficiëntie, beheersbaarheid en een soepele uitvoering spelen de hoofdrol.
 

Totaal

6

Succescriteria

Gewenst

A De organisatie definieert succes op grond van de ontwikkeling van human resources, teamwerk, de betrokkenheid van het personeel en zorg voor de mensen.
B De organisatie definieert succes als kunnen beschikken over zo uniek mogelijke of de nieuwste producten. Ze kan worden beschouwd als innovatief en als toonaangevend wat haar producten betreft.
C De organisatie definieert succes als winnen in de markt en de concurrentie de loef afsteken. Concurrerend marktleiderschap staat centraal.
D De organisatie definieert succes binnen het kader van de efficiëntie. Betrouwbare levering, soepel verlopende processen en goedkope productie zijn van cruciaal belang.
 

Totaal

 

Het OCA afronden

Vul hier uw adresgegevens in om de test af te ronden:
Voorletters*:  
Naam*:  
Geslacht*:
Adres*:  
Zakelijk/Privé*:
Organisatie:
Postcode/Plaats*:     
Telefoon overdag*:  
E-mail*:
Vragen en/of opmerkingen:
* = verplicht
Toon resultaat


 
PHBO

Instituut voor Career & Development (IC&D)
Postbus 4022, 5604 EA EINDHOVEN

Tel.: 040-2130140, Fax: 084-8354204, E-mail: info@ic-d.nl
KvK: 58341501

Disclaimer  Privacy statement
Sitemap  Ontwikkeld door:  Drie-O