Nederlands | English 
 
 
Skip Navigation Links
HOME
WOLVEN EN LEIDERSCHAP
NIEUWS
CONTACT
LINKS
 
Skip Navigation Links
EFFECTIEF LEREN
UW LEERPARTNER
UW MAATWERK LEEROPLOSSINGEN
DE REM ERAF
UW OPEN LEEROPLOSSINGEN
WERKWIJZE EN PROFESSIONALS
ASSESSMENTS
UW OPLOSSING
UW TOEGEVOEGDE WAARDE
UW VOORDELEN OP EEN RIJ


  WIJSHEID VAN DE WEEK  
 
19 november: Wat gij wilt dat een ander verzwijgt, begin met dat zelf te verzwijgen.
Seneca, Romeins dichter en wijsgeer, ca. 4 v.Chr.-65 na Chr.

U bevindt zich hier:  Skip Navigation LinksHome >> Assessments >> Check de gezondheid van uw project
 

Check de gezondheid van uw project

Beoordeel in 10 minuten de gezondheid van het (grootste) project waar u momenteel (of binnenkort) bij betrokken bent. De vragen zijn opgesteld langs de traditionele structuur van project management met als belangrijkste principes: afbakenen, faseren en structureren, beheersen, beslissen, afstemmen tussen project- en staande organisatie en samenwerken.

Geef hieronder in max. 100 woorden een korte (anonieme) beschrijving van het (grootste) project waar u momenteel (of binnenkort) bij betrokken bent:Onderdeel

       

A

Projectdoelen en -resultaat

Ja

Nee

Weet niet

1 Het beoogd projectresultaat is SMART geformuleerd.
2 Er is een belangrijke aanleiding voor dit project: nut en noodzaak zijn bekend.
3 Er zijn een budget en uren voor het project vrijgemaakt.
4 Er is een duidelijke einddatum vastgesteld.
5 Het project wordt gesteund door het management.

B

Projectorganisatie

Ja

Nee

Weet niet

6 Het project kent maar 1 opdrachtgever.
7 De projectleider is gekozen vanwege zijn/haar (inhoudelijke) kennis van dit project.
8 Er is een duidelijk zichtbaar team met projectmedewerkers.
9 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor opdrachtgever, projectleider en projectmedewerkers helder.
10 Er zijn mensen en middelen vrijgemaakt.
11 Er is een duidelijke afstemming tussen de project- en de lijnorganisatie.

C

Projectfasering

Ja

Nee

Weet niet

12 Er is een Project-start-upbijeenkomst geweest voor alle direct betrokkenen.
13 Het project is gestart met een door de opdrachtgever goedgekeurde projectopdracht (of een projectplan).
14 Er wordt gewerkt volgens duidelijke, in de tijd gedefinieerde mijlpalen.
15 De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen.
16 (Kwaliteits-)criteria waaraan de uitkomsten van een mijlpaal worden getoetst, zijn helder.
17 Beslisdocumenten vormen basis voor voortgangsoverleg en besluitvorming.
18 Besluiten worden formeel door de opdrachtgever bekrachtigd.

D

Projectbeheersing

Ja

Nee

Weet niet

19 Voortgang en tussenresultaten worden structureel gerapporteerd en getoetst aan de uitgangspunten.
20 Er wordt regelmatig een risicoanalyse uitgevoerd (what if?).
21 Het project kent 1 dossier dat voor alle direct betrokkenen toegankelijk is (incl. autorisaties).
22 Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie, Organisatie en Communicatie worden systematisch gemanaged door de projectleider.
23 Er vindt gestructureerd overleg plaats.
24 Afwijkingen worden systematisch geïdentificeerd.
25 Het projectteam is gemotiveerd en werkt goed samen.
26 Er is adequate ICT-ondersteuning.
27 Er wordt periodiek gerapporteerd t.a.v. tussentijdse resultaten, voortgang en budget.
28 De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen.
29 Er wordt een project eindevaluatierapport opgesteld.

E

Projectvriendelijke cultuur

Ja

Nee

Weet niet

30 Projectmatig werken is binnen mijn organisatie bij een brede groep een geaccepteerde manier van werken.
31 In mijn organisatie kent iedereen de principes van project management.
32 Er is een duidelijk en makkelijk toegankelijk overzicht van alle projecten die momenteel in mijn organisatie lopen.
33 In mijn organisatie is structureel aandacht voor competentie-ontwikkeling voor projectleiders en -medewerkers.
34 Mijn organisatie erkent het belang van effectief project management voor de continuïteit op langere termijn.
 

Test afronden

Vul hier uw adresgegevens in om de test af te ronden!
Voorletters*:  
Naam*:  
Geslacht*:
Adres*:  
Zakelijk/Privé*:
Organisatie:
Postcode/Plaats*:     
Telefoon overdag*:  
E-mail*:
Vragen en/of opmerkingen:
* = verplicht
Toon resultaat


 
PHBO

Instituut voor Career & Development (IC&D)
Postbus 4022, 5604 EA EINDHOVEN

Tel.: 040-2130140, Fax: 084-8354204, E-mail: info@ic-d.nl
KvK: 58341501

Disclaimer  Privacy statement
Sitemap  Ontwikkeld door:  Drie-O