WIJSHEID VAN DE WEEK

19 september 2022

"Tijd: dat wat de mens altijd tracht te doden maar wat uiteindelijk hem doodt." (Herbert Spencer, Engels filosoof, 1820 - 1903)

WAT ONZE KLANTEN OVER ONS ZEGGEN:

Over Strategisch Leiderschap: "Aanrader, erg leerzaam en vooral erg bruikbaar in de praktijk. (19092022)

Leeroplossingen die volledig maatwerk zijn

Effectief leren en Action Learning staan centraal in alle maatwerkoplossingen van het IC&D. Compact, to-the-point en vanuit het besef dat informatie en kennis steeds meer voortdurend online beschikbaar zijn. Waardoor wij ons als uw leerpartner nog meer kunnen toeleggen op het toepassen en delen van die kennis in uw dagelijkse werkpraktijk, op het wegnemen van leerblokkades en op het versnellen van leerbereidheid.

Altijd hanteren wij daarbij (op basis van het VBMD-model) een eenvoudige en transparante, resultaatgerichte aanpak: met een voorstel op maat als eerste mijlpaal op basis van een vrijblijvende kennismaking en een diagnose van wensen, uitgangssituatie en leergedrag. Want L = C x M x G.

Natuurlijk is het mogelijk om een maatwerkvariant te ontwikkelen van DEMONSTRATING MASTERSHIP of één of meerdere MASTER CLASSES. Zaken als uw wensen en randvoorwaarden worden dan door ons in het programma ingebed.

Daarnaast lichten wij twee specifieke maatwerk leeroplossingen graag nader toe:

Leadership Development

Ligt uw focus zowel op leiderschaps- c.q. managementontwikkeling als op de verdere ontwikkeling van uw organisatie, dan kunt u in een Leadership Developmenttraject gebruik maken van onze methodes en ervaringen rond Integrated Learning Solutions.

Dan vinden wij het nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid om niet alleen leerrendement voor uw leiders tot stand te brengen, maar ook voor uw organisatie. Pro-actief en vanuit onze visie, dat uw mensen zich effectiever ontwikkelen, als uw organisatie mee verandert.

Een Leadership- of Management Developmentprogramma begint bij de visie, kernwaarden en strategie van uw organisatie. Van daaruit maken wij via een aantal stappen samen de vertaalslag naar een Leiderschapsprogramma op maat.

Een paar voorbeelden van zo'n programma:

* Een Management Development Programme (Engelstalig) voor Young Potentials binnen een logistieke dienstverlener, bestaande uit vijf sessies van twee dagen, projectgroepcoaching op basis van praktijkprojecten vanuit de eigen organisatie en individuele coaching

* Resultaatgericht Leidinggeven voor Teamleiders binnen een onderwijsorganisatie, inclusief een aanpalend programma voor het Management Team

* Demonstrating Mastership voor IT-professionals die samenwerken met een IT-dienstverlener

Individuele Coaching

Individuele Coaching is de leeroplossing die zich richt op de competentie-ontwikkeling van uw individuele medewerkers. Altijd in relatie tot de ontwikkelingrichting van uw organisatie. En altijd met actieve betrokkenheid van de kant van de leidinggevenden van die medewerkers.

Kennismaking (met coachee en leidinggevende), diagnose en een voorstel op maat behoren tot de stappen die we samen zetten. Waarbij dit voorstel de ideale mix zal bevatten van één-op-één gesprekken, praktijktoepassing, coaching-on-the-job, E-coaching en transfer van de coachrol naar de leidinggevende van de coachee, uiteraard altijd in aanwezigheid van laatstgenoemde.

Enige feedback van deelnemers:

"Lekker de vaart erin, best confronterend, goede afwisseling theorie & praktijk"

"Erg positief, ook hoe je de coachee niet alleen begeleid hebt op het gebied van timemanagement, maar ook geholpen hebt om vanwege haar energetische beperkingen verdere acties te ondernemen."

"Je hebt mij even flink laten zwemmen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Bedankt daarvoor!" (rapportcijfer: 9)

Interesse in een vrijblijvend oriënterend gesprek? Titus Spitzen maakt graag een afspraak met u en is te bereiken via titus.spitzen@ic-d.nl of 06-53388270.