WIJSHEID VAN DE WEEK

19 september 2022

"Tijd: dat wat de mens altijd tracht te doden maar wat uiteindelijk hem doodt." (Herbert Spencer, Engels filosoof, 1820 - 1903)

WAT ONZE KLANTEN OVER ONS ZEGGEN:

Over Strategisch Leiderschap: "Aanrader, erg leerzaam en vooral erg bruikbaar in de praktijk. (19092022)

Uw voordelen op een rij

Door met ons samen te werken kunt u profiteren van rendement met een efficiënte en persoonlijke aanpak. Maar met het IC&D als uw leerpartner kunt u op meer rekenen:

Praktijkgerichtheid centraal

Hoewel wij eraan hechten om uw leeroplossing vanuit een 'helicopter view' in te vullen, staat de dagelijkse werkpraktijk van uw mensen in uw organisatie centraal. Die praktijk benadrukken we dan ook voortdurend, want alleen zo leiden de leerinspanningen van uw mensen op korte termijn tot meetbare resultaten voor uw organisatie. 

Customer Intimacy

Elke organisatie kent haar eigen ontwikkeling. Naadloos daarop aansluiten behoort tot onze uitgangspunten. Daarom staat in onze relatie met u Customer Intimacy als klantwaardeprofiel voorop. Zie de afbeelding voor een toelichting. Zo behaalt u niet alleen optimaal rendement, maar bent u als klant ook koning. 

Zo concretiseren wij Customer Intimacy voor ex-deelnemers doordat wij na afloop van hun traject minimaal een jaar actief betrokken blijven bij hun leerontwikkeling. Vanuit diezelfde Customer Intimacy houden wij ook met onze opdrachtgevers na afloop van hun ontwikkelingsprogramma actief contact.

Dedicated trainers en coaches

Uw tevredenheid wordt uiteraard voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van uw begeleider, trainer of coach. U kunt er dan ook altijd op rekenen, dat uw IC&D-professional up-to-date is qua kennis, afkomstig uit de praktijk en didactisch geschoold. Zo kan hij/zij zich inleven in de uitdagingen van uw mensen én van uw organisatie en kunnen wij uw echte Partner in Integrated Learning Solutions zijn.